Instellingen

Wat is Lean Six Sigma?

Bij Lean Six Sigma zijn twee methoden voor bedrijfsverbetering samengevoegd. Het beter en slimmer werken met Six Sigma en het sneller en efficiënter werken volgens de Lean principes. Beide methoden werden begin deze eeuw ontwikkeld om verspilling en andere kwaliteitsproblemen binnen een bedrijf te ontdekken en op te lossen.

Werken met Lean Six Sigma betekent dat de medewerkers van een organisatie via DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) gestructureerd werken aan een continu verbeterproces. Daarbij focussen ze uitsluitend op wat de klant echt belangrijk vindt. Lean Six Sigma pakt bedrijfsproblemen bij de kern aan en zorgt voor blijvende verbetering.

Wat doet Lean Six Sigma voor LiveHouse events?

Stephan van der Vlist is opgeleid als Green Belt Lean Six Sigma. Hij paste deze methodiek in het verleden al vaak toe in zijn werk als operational manager. “LiveHouse gebruikt Lean Six Sigma als een van de bouwstenen voor haar concepten. Werken met deze methode dwingt je om, in samenspraak met je opdrachtgever, na te denken over wat nu werkelijk de oorzaak van een probleem is. Eigenlijk door steeds maar door te vragen: waaróm? Zo kom je tot de kern van de zaak en ben je veel beter in staat om samen reële doelstellingen voor een event te formuleren. Daardoor kunnen wij die doelstellingen op een effectievere manier realiseren, met een duurzaam resultaat dat past in veel bredere doelstellingen dan het event omvat.”

Meer info: Lean Six Sigma

door Kees ™