Instellingen

Wat is Open Space Technology?

Met Open Space Technology (OST) is het mogelijk om met een groep – vanaf 10 personen, tot wel 1000 personen – gezamenlijk oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. De methode is ontwikkeld door Harrison Owen in de jaren ’80 en komt voort uit zijn observatie dat congresdeelnemers vaak de koffiepauze als het meest succesvolle onderdeel van de bijeenkomst ervaren. Omdat ze tijdens de koffiepauze over voor hen belangrijke zaken kunnen spreken, met mensen die zij zelf het meest interessant vinden. Die twee bijzonderheden zijn de basis van OST.

De competentie van een organisatie om complexe vraagstellingen op te lossen, zit vaak niet bij management of directie, maar is verspreid over een groot deel van die organisatie. OST mobiliseert dat oplossend vermogen, door gebruik te maken van alle kennis en ervaring die er is in de organisatie. Deelnemers aan een OST-bijeenkomst worden uitgenodigd om actief mee te werken aan een oplossing voor complexe vraagstukken. Voorwaarden zijn dat de vraagstelling helder is en belangrijk voor alle deelnemers en dat er een open ruimte wordt gecreëerd waarin zij zichzelf kunnen organiseren binnen een gegeven raamwerk.

Een Open Space bijeenkomst kan een paar uur duren, of een paar dagen. Hoe meer tijd beschikbaar is, hoe meer uitgewerkt het resultaat zal zijn. Bij de plenaire start benoemen de deelnemers alle belangrijke thema’s binnen het centrale vraagstuk. Rond die thema’s starten groepsdiscussies. De uitkomsten worden per groep direct na afloop van de discussie (digitaal) toegankelijk gemaakt voor andere deelnemers. Zo is er aan het eind van de bijeenkomst een verslag beschikbaar waarmee direct verder gewerkt kan worden.

Wat doet Open Space Technology voor LiveHouse events?

LiveHouse is gespecialiseerd in het organiseren van events en congressen met complexe inhoud. Vaak is het overbrengen van een strategische boodschap het hoofddoel. Wat die boodschap is, hoe die boodschap moet luiden en waar die boodschap gebracht moet worden, zijn vragen die we graag in een OST-bijeenkomst voorleggen aan een groep belanghebbenden. Mensen die hun eigen organisatie – uw organisatie – goed kennen. Experts die, ieder op hun eigen terrein, weten waar het om draait bij het brengen van die boodschap. OST stelt ons in de gelegenheid om gebruik te maken van alle expertise en energie binnen een organisatie. Zo komen we gezamenlijk tot het meest effectieve concept.

Meer info: Open Space Technology

door Kees ™