Instellingen

Audience Orientated Programming

LiveHouse ontwerpt haar concepten volgens de theorie van de zogenaamde Audience Orientated Programming (AOP). Deze zelf ontwikkelde theorie is gebaseerd op het onderkennen van behoeften en doelstellingen bij zowel zender als ontvanger. Optimale interactie is het streven. Centraal daarbij staat het antwoord op de vraag: what’s in it for me?

De 10 stappen van Audience Orientated Programming zijn:

  1. Thematiek, onderwerpen en boodschap vaststellen
  2. Definiëren van de doelgroep(en) en onderkennen van kenmerken, persona maken
  3. Formulering van de doelstellingen en behoeften van zowel zender als ontvanger
  4. Op elkaar afstemmen van behoeften van zender en ontvanger; overlap is sleutel tot succes, diversiteit is een uitnodiging tot interactie
  5. Return On Investment vaststellen
  6. Vormgeving van het evenement qua inhoud, thematiek, beleving en creatieve vertaalslag op basis van doelstellingen en behoeften
  7. Weloverwogen keuze van logistieke aspecten zoals locatie/zalen, catering, techniek, entertainment et cetera in lijn met doelstellingen en behoeften
  8. Zorgvuldige benadering van de doelgroep(en), eventueel gebruik makend van verschillende (online) media en social media. Aandacht voor de vraag: what’s in it for me?
  9. Uitvoering van een gedenkwaardige emotionele en fysieke live-ontmoeting, altijd met jouw persoonlijke betrokkenheid en aandacht
  10. Waardeoordeel en ROI vaststellen op basis van behaalde doelstellingen en beleving.

 

door Kees ™