Net Zo Vrij Als Jij!

Werkconferentie en vakcongres ’s Heeren Loo Zorggroep

Net zo vrij als jij! Onder die naam heeft ’s Heeren Loo Zorggroep een jaar lang campagne gevoerd tegen vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen in de zorg. Zij sloten hun campagne af met een interne werkconferentie en een vakcongres, beide georganiseerd bij locatie Radio Kootwijk. Doel van de bijeenkomsten was om met aandacht en dialoog  de visie op deze problematiek verder te ontwikkelen, die te borgen in het dagelijkse werk en gezamenlijk tot een agenda voor de toekomst te komen.

LiveHouse ontwikkelde voor beide bijeenkomsten eventconcepten en verzorgde de productie.

Tijdens de interne werkconferentie gingen 250 medewerkers van ‘s Heeren Loo Zorggroep met elkaar in gesprek. Het programma – met sprekers en workshops – bood hen alle ruimte om kennis en ervaringen uitwisselen, elkaar te inspireren en te steunen.

Aan het vakcongres is deelgenomen door 150 vertegenwoordigers van organisaties die nauw of zijdelings betrokken zijn bij de zorg. Ook zij deelden in een afwisselend en interactief programma hun kennis en ervaringen, om zo met elkaar aanknopingspunten te vinden voor toekomstig beleid.

Bij beide bijeenkomsten was het voor de deelnemers heel waardevol om op deze manier met elkaar in gesprek gebracht te worden. Ook opdrachtgever ’s Heeren Loo Zorggroep is tevreden: het terugdringen van het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen heeft de aandacht gekregen die het verdient.

door Kees ™