Samen(-)werken aan donatie en transplantatie

Onder deze titel organiseerde LiveHouse, in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting, een symposium ter gelegenheid van de landelijke uitrol van het Masterplan Orgaandonatie. In de inspirerende omgeving van The Colour Kitchen in Utrecht kregen de 160 deelnemers – met name donatie-specialisten en -coördinatoren – een informatief programma voorgeschoteld. Hierin wisselden plenaire presentaties en interactieve break-outsessies elkaar in een prettig tempo af.

Draaistoelen

De vier plenaire presentaties – waaronder een eigen verhaal van cabaretier Vincent Bijlo als nabestaande van een orgaandonor en een bijdrage van een transplantatiearts over de kwaliteit van orgaan-uitname – vonden plaats in een innovatieve vorm. In de vierkante theaterzaal waren 160 draaistoelen geplaatst, met aan elke zijde van de zaal een klein podium. Iedere plenaire spreker stond op een ander podium, de gasten draaiden steeds een kwartslag, waardoor hun positie ten opzichte van de spreker en van elkaar voortdurend wisselde. Dit bevorderde in hoge mate de onderlinge interactie en de betrokkenheid van de gasten bij de presentaties.

Evaluatieonderzoek

Een van de plenaire presentaties betrof de tussenstand van een evaluatieonderzoek door KPMG Plexus. Veel organisaties en het ministerie van VWS hebben zich ingezet om het tekort aan donororganen terug te dringen, door de acties en aanbevelingen uit het Masterplan Orgaandonatie uit te voeren. KPMG Plexus presenteerde de (voorlopige) resultaten: wat is er al bereikt? Aansluitend konden de gasten hun mening geven over een aantal prikkelende stellingen.

Break-outsessies

De gasten hadden vooraf hun keuze gemaakt voor verschillende break-outsessies. Deze thematische sessie gingen onder meer over wet- en regelgeving, interculturele communicatie en donatie bij euthanasie. De deelnemers toonden zich hierbij zeer betrokken en enthousiast. Sommige sprekers kwamen zelfs niet verder dan hun eerste dia, waarna zich al direct een levendige discussie ontspon.

Sprekersbegeleiding

Nicoline van Straten van LiveHouse begeleidde voorafgaand aan het symposium alle plenaire en break-outsessiesprekers. Op die manier was een samenhangend programma, met een duidelijke rode draad, gegarandeerd.

Over het Masterplan Orgaandonatie

Dit Masterplan is in 2008 opgezet met het doel om het aantal orgaandonaties te verhogen. Sindsdien werken (medische) professionals, betrokken organisaties en de NTS gezamenlijk aan de uitvoering van acties en aanbevelingen uit het Masterplan. Verschillende pilots zijn uitgevoerd – zoals het Zelfstandig Uitname Team en de nieuwe organisatiestructuur voor donorwerving – die daarna  landelijk navolging hebben gekregen. Tijdens het symposium zijn de effecten van en de ervaringen met de Masterplan pilots uitgebreid aan bod gekomen.

door Kees ™