Joulz Veiligheidscampagne

Joulz koos voor een integrale aanpak van hun veiligheidsissues. LiveHouse vertaalde de aanvankelijke extrinsieke probleemstelling van de directie naar een programma van 10 weken. Dat maakte de voorgenomen procesaanpak tot een structurele interventie. Zo werd er bovendien goed omgaan met het vrijgemaakte budget en de improductieve uren ten gevolge van de grootscheepse aanpak.

Alle lagen van de organisatie bogen zich – ná elkaar- over de vraag hoe zij met veiligheid te maken hebben en wat ieders eigen rol daarin is. LiveHouse heeft de ervaring dat bij complexe vraagstukken binnen organisaties, het doorgeven van winnende inzichten voor significante verandering zorgt. En voor een diepe verankering. Dat komt doordat ieder mens beïnvloed wordt door het systeem waarvan hij/zij deel uitmaakt.

Alle winnende inzichten werden meegenomen in de grote afsluitende Veiligheidsdag. De sprekers, die aan meer dan 2000 collega’s live vertelden van hun aangrijpende ervaringen, zijn op het podium geïnterviewd. Die werkwijze ontstond tijdens de voorbesprekingen, toen vrijwel iedereen keer op keer geëmotioneerd raakte bij het voorbereiden van hun verhaal. Samen op het podium staan voelde veilig. Achteraf hebben deze mensen heel veel lof en steun gekregen van hun collega’s.

Na het event heeft Joulz binnen de organisatie allerlei activiteiten georganiseerd om het mandaat "niet veilig = niet doen" nog meer kracht bij te zetten. Zo kreeg het begrip ‘veilig’ een extra lading binnen Joulz. Iets dat tot op de dag van vandaag nog steeds geldt.

door Kees ™